REGULAMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH

REGULAMIN WARSZTATÓW STACJONARNYCH

Obowiązuje uczestnika stacjonarnych warsztatów stylizacji mebli w pracowni HOKUS POKUS HOME.

 1. Organizatorem warsztatów jest: Karolina Pach, właścicielka pracowni HOKUS POKUS HOME, mieszczącej się w Książenicach,  ul. Na skraju 14, 05-825, email: hokuspokus.home@gmail.com, tel. 664468458
 2. Miejscem prowadzenia warsztatów jest pracownia HOKUS POKUS HOME, zlokalizowana pod powyższym adresem.
 3. Aktualna cena warsztatów, zawierająca koszt mebla oraz potrzebnych do stylizacji materiałów określona jest w zakładce WARSZTATYpod daną ofertą warsztatów oraz w sklepie internetowym. Wszelkie modyfikacje konstrukcji na życzenie kursanta (np. zmiana nóżek, pogrubienie blatu itp.) wiążą się z dodatkową opłatą, określaną indywidualnie z Organizatorem na etapie ustalania stylizacji. W zakładce WARSZTATYoraz w opisie oferty w sklepie znajduje się również szczegółowy opis zakresu tematycznego warsztatów.
 4. Ostateczna cena może ulec zmianom, na skutek istotnych i nieprzewidzianych wahań rynkowych np. znaczącego wzrostu cen materiałów/inflacji, o czym kursant będzie poinformowany na miesiąc przed ewentualną zmianą ceny, wówczas będzie miał prawo rezygnacji z oferty i pełnego zwrotu kosztów.
 5. Warunkiem zapisania się na warsztaty jest zapoznanie się z regulaminem warsztatów oraz wykupienie i opłacenie rezerwacji w sklepie internetowym na wybrany, dostępny termin warsztatów.
 6. Po wpłacie wpisowego Kupujący otrzyma automatyczny e-mail z potwierdzeniem rezerwacji warsztatów, a następnie w ciągu 48h, e-mail od Organizatora z dalszymi szczegółami, dotyczącymi warsztatów.
 7. Na podstawie przyjętych zapisów zaczyna się kompletowanie 2- osobowej grupy, niezbędnej do odbycia się warsztatów. Po zgłoszeniu się drugiego uczestnika, wysyłana jest informacja mailowa o uruchomieniu wybranego terminu warsztatów.
 8. Na około miesiąc przed planowaną datą warsztatów uczestnik otrzyma kolejną wiadomość e-mail, w celu omówienia szczegółów, dotyczących stylizacji komody, z którą będzie pracował (wybór koloru, zdobień, uchwytów itp.). Wtedy też wymagana będzie kolejna wpłata – tym razem zadatku w wysokości 500zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem materiałów warsztatowych.
 9. Zadatek należy uiścić na konto Organizatora:  Karolina Pach Hokus Pokus Home, ul. Na skraju 14, Książenice 05-825; ING Bank Śląski S.A  73 1050 1298 1000 0092 9218 8902  z dopiskiem: Imię i Nazwisko oraz termin warsztatów.
 10. W przypadku nie zebrania się pełnej grupy na konkretny termin pracownia pozostawia sobie prawo do zaproponowania innego terminu warsztatów lub odwołania danego terminu. Wówczas dokonywany jest całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy lub wpłata przenoszona jest na poczet rezerwacji innego wolnego terminu warsztatów, wybranego przez uczestnika.
 11. Pozostałą część opłaty za warsztaty uczestnik wpłaca w formie przelewu na wyżej wskazane konto, maksymalnie na 1 dzień przed rozpoczęciem warsztatów.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie po dokonaniu wpłat, zostają one zwrócone w całości pod warunkiem, że uczestnik odwołał lub przesunął udział w zajęciach  telefonicznie pod numerem 664468458 lub mailowo pod adresem hokuspokus.home@gmail.com nie później niż 14 dni od dokonania zakupu. W przypadku rezygnacji z warsztatów po okresie 14 dni od dokonania zakupu, ale wcześniej niż  14 dni przed planowanym terminem, wpisowe (200zł) nie podlega zwrotowi, ale zwracany jest zadatek w wysokości 50% kwoty zadatku, po tym terminie zarówno zadatek, jak i wpisowe nie podlegają zwrotowi.
 13. Z przyczyn niezależnych od Organizatora,  zastrzega on sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu warsztatów. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przeniesienia dotychczasowych wpłat na inny wolny termin lub prawo do zwrotu wniesionych wpłat w całości.
 14. Rozpowszechnianie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych bez zgody organizatora warsztatów, jest zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej z przebiegu zajęć w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych oraz publikowania jej w serwisach społecznościowych pracowni (w tym na Facebooku, Instagramie oraz blogu firmowym i stronie internetowej).
 16. Postępy prac podczas warsztatów mogą być relacjonowane w ww. serwisach społecznościowych oraz portalach należących do Hokus Pokus Home. Uczestnik, zapisując się na warsztaty, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w ww. serwisach, ma jednak prawo do odmówienia zgody na publikację swojej twarzy. Odmowa taka powinna być złożona na piśmie (lub mailowo) przed rozpoczęciem warsztatów.
 17. Warsztaty w części, dotyczącej malowania (czyli 80-90% czasu) odbywają się w klimatyzowanym pomieszczeniu, natomiast prace stolarskie (głównie szlifowanie) odbywają się w częściowo ogrzewanym warsztacie. W okresie jesienno-zimowym zalecane jest przygotowanie cieplejszej odzieży wierzchniej i obuwia.
 18. Każdy dzień warsztatów ma przewidzianą przerwę obiadową. Jeśli uczestnik wyrazi chęć, organizator dostarcza dwudaniowy posiłek z pobliskiej restauracji (koszt ok. 25 zł za zestaw obiadowy – zupa + II danie, płatny gotówką na miejscu).
 19. Organizacja noclegów podczas warsztatów leży po stronie Uczestnika. W pobliżu pracowni znajduje się m.in Hotel Cyprus ( https://www.hotel-cyprus.pl/ ) oraz Pensjonat Krzysin (https://www.krzysin.pl/).
 20. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.
 21. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Karolina Pach HOKUS POKUS HOME, z siedzibą w Książenicach, ul. Na skraju 14, 05-825.
 22. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Hokus Pokus Home. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich modyfikowania lub też usuwania z bazy klientów.
 23. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości wzięcia udziału w warsztatach, organizowanych przez Hokus Pokus Home.
 24. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz poniższych zasad BHP.

ZASADY BHP MAJSTERKOWICZA

Uczestnik warsztatów ma obowiązek stosować odzież ochronną podczas pracy z elektronarzędziami. Do środków ochrony należą okulary i rękawice robocze, maski przeciwpyłowe oraz ochraniacze na uszy.

Podczas majsterkowania dochodzi do emisji pyłu, od obrabianego materiału mogą odpryskiwać fragmenty materiału i wióry – dlatego należy chronić oczy.
Przy wykonywaniu czynności takich, jak piłowanie, szlifowanie czy dłutowanie, należy wziąć pod uwagę ryzyko możliwych urazów dłoni, spowodowanych odpryskami materiału czy wiórów. Kompleksową ochronę w takich sytuacjach zapewniają tylko specjalne rękawice robocze. Przy pracy z użyciem ręcznych pilarek tarczowych, szlifierek taśmowych i wiertarek nie powinno się nosić rękawic; ponieważ mogłyby one dostać się pod obracające się części maszyny.
Należy pamiętać o ochronie dróg oddechowych: podczas wiercenia, piłowania, szlifowania, strugania lub frezowania należy chronić drogi oddechowe, stosując jednorazowe maski przeciwpyłowe – a jeszcze lepiej: maski chroniące przed drobnym pyłem. Podczas pracy, w której mają Państwo kontakt z wełną izolacyjną lub farbami i lakierami zawierającymi rozpuszczalniki odpowiedni stopień ochrony zapewniają maski z filtrem węglowym.

Trzeba unikać obciążeń spowodowanych hałasem: nie wolno lekceważyć zagrożenia słuchu przy pracach takich, jak wiercenie, piłowanie, szlifowanie itp. Do sporadycznych zastosowań wystarczą zatyczki do uszu. Jeśli często pracują Państwo z urządzeniami o dużej emisji hałasu, należy używać profesjonalnych ochraniaczy na uszy.

Warto zwrócić uwagę na odpowiedni strój roboczy: powinien być wygodny, dobrze przylegać do ciała. Należy unikać tkanin łatwopalnych. Zegarki i biżuteria mogą stanowić niebezpieczeństwo, dlatego należy je przed pracą zdjąć.
Dla własnego bezpieczeństwa należy związać dłuższe włosy, aby nie dostały się one pod pracujące narzędzie.